Stoer Food Factory

Dagbesteding

Op onze arbeidsmatige Dagbesteding staat onze kandidaat centraal. Alle jongeren hebben
individuele doelen waar op een creatieve en laagdrempelige manier aan gewerkt wordt. Zo is een
leerklimaat gecreëerd waarin de jongeren mogen en kunnen zijn wie ze zijn maar waar ze ook
serieus bezig zijn met het leren van een vak.

De jongeren bekwamen zich via allerlei basisvaardigheden zoals schoolse vaardigheden,
vakvaardigheden, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en persoonlijke vaardigheden
eigen vraag en niveau. Dit wordt vastgelegd in een portfolio. Tijdens het traject wordt via
certificaten toegewerkt naar richting de arbeidsmarkt en/of scholing waar mogelijk.
Door de kleine groepssamenstelling, voldoende en professionele begeleiding wordt er aan
concrete doelen gewerkt, welke afgestemd worden met de jongere zelf en/of met de
ouders/verzorgers.

Doelgroepen

Deze vorm van dagbesteding van Stoer Food Factory is bestemd voor jongeren van 12 tot 27
jaar met (ernstige) leerproblemen door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of andere
(psychische) problemen als niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of autisme. Tijdens een
intakeprocedure wordt bekeken of een jongere in aanmerking komt en wordt een persoonlijk plan
opgesteld. Dit doen wij samen met Fourzorg.

Stoer Food Factory biedt arbeidsmatige dagbesteding in het kader van Jeugdwet, WMO en de
Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Meer informatie? Neem contact op met Fourzorg om een kennismaking met ons in te
plannen.